Sương Anh

Tháng Hai-Muà Cuả Yêu Thương


 


Xin cám ơn - người tình thơ mến mộ
Đã tạc chữ tình gởi đến cho em
Những dòng yêu thương như sợi tơ mềm
Quấn chặt lấy trái tim người lãng mạn

V
ừa thức giấc thấy bầu trời buổi sáng
Chợt hồng lên rực rỡ đẹp làm sao
Chén trà thơ như có mật pha vào
Vưà nhấp môi thấy ngọt ngào chi lạ

Ở ngoài trời tuyết đóng băng thành đá
Nhưng sóng lòng như biển cả mênh mông
Dịu từng cơn nhẹ đẩy chiếc thuyền hồng
Về bến mộng, noi có người mong đợi

Tháng Hai- M
ùa cuả yêu thương đã tới
Cánh hoa tim phơi phới sắc hương xuân
Thánh Valentin hoá phép những tình nhân
Hồn càng lúc thêm gần nhau hơn n
ữa

Và chúng mình, chuyện tình thơ muôn thuả
Không có gì ngăn cách giưã đôi ta
Hai tâm hồn không thể nào cách xa
Mãi một đời luôn mặn mà đầm ấm

Sương Anh

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tháng Hai-Muà Cuả Yêu Thương"