Vivi

Đón tết quê người
Lạc giữa quê người đón tết Tây
Tương tư cố xứ dáng hao gầy
Mỏi cánh chim non lìa Ái Tử
Lụy đời mạt kiếp mộng sầu vây

Vuốt lệ tình quê kết nụ hoa
Cài lên mái tóc tuyết sương pha
Ngẫm bờ dĩ vãng đêm ly biệt
Niệm khúc lìa quê dạ xót xa

Đốt ngọn đèn sầu nghe cố hương
Biển khóc, non than, tủi lạ thường
Mắt Mẹ ngàn năm đong lệ nhỏ
Khấn cầu Tộc Việt hết thê lương

Cuối năm nhẩm lại sự tình đời
Nước Non tan tác giữa dòng rơi
Như gã lìa quê sầu cố xứ
Hòa bình nô lệ, hòa bình ơi !

Vivi
Norway 31.12.2011

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Đón tết quê người"