Tuyen45

LỤC BÁTHồn anh dòng lục dâng trào
Lòng em câu bát đi vào trang thơ
Vắng em anh đứng thẫn thờ
Vắng anh em cứ ngẩn ngơ đợi hoài
Câu lục là trí, sức trai
Câu bát trọn nghĩa trong ngoài phu thê
Quê hương là chốn đi về
Câu thơ lục bát say mê lòng người.

8/12/ 2011

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 8 tháng 12 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LỤC BÁT"