Nguyễn Hiền Nhân

Tổ quốc gọi ta lên đườngKhông thể mất! Hoàng sa không thể mất!
Đảo thiêng kia nhất định trở về ta
Bản giốc, Nam quan đất tổ quê cha
Một tấc sơn hà đồng tâm giữ chặt

Non sông liền dải làm sao chia cắt
Từ ải địa đầu đến mũi Cà mau
Kẻ địch tham vì đáy biển chứa dầu,
Hay những tài nguyên ẩn sâu trong đất?

Nhưng tất cả không chỉ là vật chất
Còn hồn thiêng phẩm giá Việt Nam ta
Trưng, Triệu xưa không cam phận đàn bà,
Thánh Gióng cũng làm giặc Ân vỡ mật.

Nước bị mất tổ tiên còn lấy lại
Mỗi người dân đều là một Nin Ja
Không để kẻ thù xáo thịt nồi da,
Lấn lướt mãi còn chê ta khờ dại

Ngày nay thế giới văn minh hiện đại
Sao vẫn còn lũ giặc cướp xấu xa?
Nếu lãnh đạo không rước giặc vào nhà
Hãy phát động toàn dân cùng trổi dậy

Vì đại nghĩa mọi người đoàn kết lại
Bất chấp kẻ thù mua chuộc răn đe
Trường sa sóng nước còn vang vọng mãi
Như khúc quân hành Tổ quốc gọi ta...

hmhiennhan

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tổ quốc gọi ta lên đường"