Khuyết danh

Giã biệt


Tình yêu đang lúc xanh tươi
Yên vui hạnh phúc, sao người lỡ tâm ?
Ta đây ôm môi duyên thầm
Đem chôn tận đáy ti âm đời đời
Còn chăng em nói những lời :
Cho dù vật đổi sao đời không quên
Vì sao hai đứa đoạn duyên
Vì sao em lỡ bỏ quên cuộc  tình
Khi nào đến kiếp ba sinh
Anh xin là mãi người tình của em.

 

 

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/1546/Rp44791.gif

Được bạn: nguyen tuan đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giã biệt"