Hoa Tím Xưa

ME ƠI,


ME ƠI,
Mẹ đi để lại phận con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng hồn mẹ lòng đầy thương yêu
Mẹ ơi con nhớ những chiều
Hương nhu kẹp tóc thấm điều mẹ răn
Một đời rút ruột tơ tằm
Ăn thèm nhịn nhạt thắm đằm nhường con
Cha đi lội biển trèo non
Một mình mẹ đảm nuôi con nặng chờ…
Sông sâu nước chảy ngập bờ
Ngày căng bươn chải, đêm mơ chồng về…
Nắng già nhàn nhạt bờ đê
Ngày đưa tiễn mẹ Bồ Đề nhờ nương
Nẻo đời con trải dặm trường
Thắm tình giọt nhớ giọt thương mẹ hiền.

Hoa Tím Xưa


 

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ME ƠI,"