Sương Anh

Hương Thơ

Hương Thơ
Hương thơ ngan ngát xa bay
Câu vần ý bỗng tràn đầy mơ hoa
Lung linh ánh nguyệt ảo mở
Gọi mời ong bướm lượn lờ vườn Xuân
Tình xa nay hoá thành gần
Hương thơ quấn quít gót chân đôi mình
Chuyện tình hoa bướm thật xinh
Ru nhau vào giấc mộng lành trăm năm
Hương thơ thấm đậm trong tâm
Sợi dài sợi vắn thì thầm bên tai
Hồn em như giọt sương mai
Anh là phiến lá tháng ngày ru em
Sương Anh

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương Thơ"