Tuyen45

Viếng tượng đài Trần Hưng ĐạoDu cảnh Kinh Môn viếng tượng đài
Danh nhân Hưng Đạo, bậc nhân tài
Trong tay "Binh...Lược" tầng mây bạc
Sâu thẳm trong đầu một trí trai

Ngự giữa đỉnh cao nhìn thế sự
Đất trời Đại Việt sáng hồn thơ
Giang sơn biên ải trong tầm mắt
Hùng vĩ núi sông đẹp thế cờ

Thuở xưa đánh giặc đây thành lũy
Hàm Tử, Chương Dương máu đỏ sông
Vạn Kiếp, Lục Đầu bày thế trận
Bạch Đằng thây xác giặc Nguyên Mông

Phò vua giúp nước lòng son sắt
Trung hiếu nghĩa tình để tiếng thơm
Trí lớn mưu sâu lo phụng Quốc
Nhân tài tiến cử luyện đao gươm

Công đức tướng hùng dân tạc tượng
Đại Vương lời " Hịch "sóng dâng trào
Kinh Môn dải đất trời ban phú

An Phụ Thánh ngồi tỏa ánh sao .

Tuyen45

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Viếng tượng đài Trần Hưng Đạo"