Sương Anh

Phố gầy


Hạ tuần le lói ánh trăng côi
Một bóng quạnh hiu đi giưã trời
Phố cũng ngậm ngùi nghiêng dáng đứng
Hoang mê thảng thốt gọi : Tình ơi!!!
Phố vẫn còn đây, người ở đâu?!
Hàng đêm dõi bóng kẻ giang đầu
Mong ai về ngắm Trăng Thu đẹp
Kẻo ánh Nguyệt tàn lặn khuất sâu
Phố trông phố ngóng phố hao gầy
Đêm lạnh trăng tàn gió lắt lay
Phiến lá đong đưa hồn rét buốt
Ngoài hiên ngóng đợi phút sum vầy
Thu đến mang về những dịu êm
Nhưng sao má đẫm giọt châu mềm
Người đi phố đợi từng giây phút
Biết đến khi nào yên giấc đêm ?


Sương Anh

Được bạn: VNTQ
Người Gởi:diên vỹ
Ngày:12/10/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phố gầy"