Tóc Nâu

TỪ MỘT CÕI …


Chung đếm bao lần mùa thu cũ
Vẫn chưa một lần đủ nhớ quên
Ví lá như lời trao tình tự ,
Thì bao vàng lá, bấy nhiêu tình

Cùng đau dịu dàng một vết thương
Chia bờ nỗi nhớ bởi đại dương
Lắng nghe hoang hoải niềm trăn trở
Dù đã ngàn thu lạc lối đường …

Thơ xưa chuyên chở sầu năm tháng
Theo những âm thừa lạc lỏng trôi
Người phương trời đó hồn tản mạn
Em thả tâm tư rối nhịp đời …

Ta tạ ơn nhau từ một cõi
Người gọi tương tư ký ức màu
Huyền thoại tình ta không có tuổi
Nên thơ còn mãi chuỗi thương đau …

Tóc nâu

Được bạn: VNTQ
Người Gởi:diên vỹ
Ngày:24/08/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TỪ MỘT CÕI …"