Sương Anh

PHIÊN KHÚC BUỒN ĐÊM MƯA

 
Đêm buồn nghe tiếng hát
Réo rắc bên cung đàn
Điệu bỗng trầm nức nở
Như tiếng lòng thở than
Mưa về ngang qua lối
Giọt thánh thót rơi rơi
Bên song hồn mong đợi
Bóng ai đến bên đời
Cõi lòng nghe trống vắng
Lạc lỏng giưã mù sương
Chung quanh đều im ắng
Tiếng mưa rơi thật buồn
Uá lòng vì nỗi nhớ
Trong đêm dài cô miên
U trầm theo nhịp thở
Nặng mang nỗi muộn phiền
Người đi ngoài quan tái
Nào có biết gì đâu
Buồn em dâng cao ngất
Rơi trên đỉnh tình sầu
Cất cao lên nưã nhé
Phiên khúc buồn đêm mưa
Hạt rã rời chạm nhẹ
Lên nỗi đau mới vưà...
Sương Anh

Được bạn: vdn 19.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "PHIÊN KHÚC BUỒN ĐÊM MƯA"