Huyền Lâm (Phuongtim937)

Cát Bụi


Em ơi đời lắm vô tình
Ta nghe cát bụi lòng mình chiều nay
Ngồi buông một tiếng thở dài
Nghe chừng hoang phế chuỗi ngày rong rêu .
Xưa ta cũng tội đánh liều
Tiêu pha chẳng chút chắt chiu cho mình
Ngỡ đời cứ mãi bình minh
Vẫn như trăng sáng lung linh ánh huyền
Chưa từng một chút muộn phiền
Ta đem niên thiếu ngữa nghiêng với đời
Để rồi thế cuộc đầy vơi
Ta giờ còn lại một trời tím mây .

Ngày qua cứ mãi hao gầy .!

HL...PT 937

Được bạn: VNTQ
Người Gởi: diên vỹ
Ngày:05/08/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cát Bụi"