Vivi

Nước mắt nào

Nước mắt nào họa kiếp thân tôi
Đi lang thang giữa đời buông xuôi
Mẹ Việt dâng tràn bờ mi ướt
Xác hoa tàn biển động buồn trôi
Nước mắt nào xóa phận lưu vong
Đêm tăm tối chẳng ánh đèn chong
Tình mờ ảo giữa trời lưu lạc
Thấp thoáng đời vuốt hạt lệ đong
Giọt nước mắt cài tang ngục tù
Bao năm rồi mãi tối âm u
Tộc Việt ơi ! Lời nào kể hết
Nợ sầu oan trắng bãi hoang vu
Nước mắt nào xé nát thân tôi
Suốt đêm thâu gối mộng sầu thôi
Mẹ Việt đau khô lời khấn nguyện
Trăng thanh bình ảo não buồn soi !
Vivi
Norway 20.5.2011

Được bạn: vdn 21.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nước mắt nào"