Vivi

Xin trả tôi về

Xin trả tôi về miền đất Mẹ
Thênh thang gió lộng cánh đồng xanh
Mùi hương lúa trỗ thơm nhè nhẹ
Đẹp mối tình yêu duyên nợ lành
Xin trả tôi về thời tuổi mộng
Lời thơ, tiếng hát đẹp làng quê
Sáo, đàn hòa nhịp hoa quỳnh nở
Dăm chén trà tươi hề nguyệt hề
Năm tháng mỏi mòn đời viễn xứ
Uống từng hạt nhớ thở hơi sương
Phố thị xôn xao chân lữ thứ
Bờ mi ướp lệ buổi thê lương
Xin trả tôi về nơi chốn cũ
Có vườn hoa bướm đón nhau về
Sân trường phượng đứng tương tư nhủ
Áo trắng trinh nguyên ước hẹn thề .
Vivi
Norway 14.5.2011

Được bạn: vdn 21.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin trả tôi về"