Vivi

Vá mộng chờ

Bến hẹn đêm xuân lộng nguyệt mờ
Tương tư e ấp mối tình thơ
Con thuyền định mệnh chào từ tạ
Dòng nước trầm kha liệm ước mơ
Lạc xứ quê người buồn quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Vuốt sầu nối nhịp đường tình tự
Vớt nửa vầng trăng vá mộng chờ
Vivi
Norway 19.2.2011

Được bạn: vdn 23.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vá mộng chờ"