Sương Anh

Hãy Cứ Yêu...
Hãy cứ yêu đi ! Hãy cứ yêu...
Kẻo sau hối tiếc đủ bao điều
Tình yêu không chỉ riêng ai đó
Sống chẳng có tình sẽ quạnh hiu
 
Dẫu chỉ là mơ là mộng thôi
Nhưng tâm giao động dạ bồi hồi
Lòng luôn rung cảm và xao xuyến
Chẳng khác thuyền đang giưã biển khơi
 
Tình yêu thi sĩ rất mênh mông
Gom gió, trăng, mây ủ mộng hồng
Góp nhặt từng vần thơ tản mạn
Kết thành chăn ấm sưởi muà Đông
 
Dẫu có hay không thì chữ tình
Giúp ta vượt thoát những điêu linh
Giúp quên bao muộn phiền nhân thế
Để trả cho tròn ...một kiếp sinh
 
Sương Anh

Được bạn: vdn 9.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hãy Cứ Yêu..."