Sương Anh

Tặng Anh Một Đoá Từ Tâm


Một đoá từ tâm gửi tặng người
Mong đời luôn mãi nụ cười tươi
Những khi tâm loạn nhìn hoa nhớ
Luôn phải an nhiên chẳng rối bời

 

Thế tục trầm luân trả lại đi
Âu lo phiền muộn chớ ôm ghì
Cành hoa em tặng hương tinh khiết
Xoa dịu tâm hồn...nhẹ khép mi

 

Nhìn anh say ngủ dáng anh nằm
Một cánh hồng liên đặt giưã tâm
Nhắc nhở hồn anh luôn tỉnh thức
Để không vướng bận chuyện thăng trầm

 

Em mãi cạnh bên anh biết không
Chăm anh yên ngủ giấc say nồng
Não phiền thế tục xin buông bỏ
Tâm sẽ an bình trước bão giông

 

Xin anh giữ lấy đoá từ tâm
Để mỗi khi nao vướng lỗi lầm
Hay gặp chuyện buồn đau khổ hận
Hoa tâm hoá giải hết sân tham

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 22.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tặng Anh Một Đoá Từ Tâm"