lethutrang

MƠ ƯỚC XA XÔI


Vụng về đan quyện bàn tay
Nghe hồn thơ thẩn buồn này ai hay
Mến thương sao mãi đong đầy
Nỗi niềm sao chẳng tỏ bày dùm ta


Cách ngăn vời vợi trời xa
Ân tình lại muốn bay qua núi đồi
Tìm ai chia xẻ đôi lời
Quên từng cay đắng, nỗi đời tối tăm


Bách tùng mơ được lần thăm
Ước là cánh gió yên nằm trên cây
Gửi bao thầm kín vơi đầy
Chia nhau nhạc khúc gió mây trên trời


Em mơ là ánh sao rơi
Anh là trăng gió đón đời Em đi
Mộng mơ là mộng mơ gì
Biết là hư ảo vẫn ghi trong lòng


Cuộc đời núi cách ngăn sông
Vẫn luôn canh cánh vọng đông sang mùa


Buồn thay một cánh hoa mua.....

lethutrang

Được bạn: vdn 18.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƠ ƯỚC XA XÔI"