lethutrang

MƠ ƯỚC HẸN THỀ


Ai vừa hứa với mùa đông
Sao nghe trong tiếng thinh không ru hời
Giá băng phủ xuống một đời
Gieo bao lạnh lẽo của thời hương xuân


Đã yêu bể khổ một lần
Lặn trong cay đắng, lơi dần tình hoang
Mong là một cánh chim ngàn
Bay cao thoát những buộc ràng nhân gian


Độc hành đường lắm gian nan
Ai người đưa đón dâng tràn thương yêu
Ai cho thắm chút mỹ miều
Cho lòng vơi bớt cô liêu đêm về


Ước mơ nghe một câu thề
Hẹn xin giữ trọn sơn khê mãi chờ
Khỏa hồn với cõi bơ vơ
Hư không còn vọng lời thơ u hoài


lethutrang

Được bạn: vdn 16.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƠ ƯỚC HẸN THỀ"