Vivi

Nửa đời thủy chung


Còn đây nửa nụ hoa yêu
Vườn hoa trinh nữ hắt hiu mưa sầu
Soi trăng tựa bóng gối đầu
Tương tư vọng nguyệt, sông sâu ngóng đò


Xa nhau từ buổi tơ vò
Thuyền yêu định mệnh hẹn hò kiếp sau
Anh đi đếm hạt lệ đau
Xót xa con tạo vàng thau xói mòn


Nửa đời tạc nợ đầu non
Nửa đời khắc cốt giữ tròn thiên thu
Em ơi ! Dù có mây mù
Tình ta vẫn đợi, phù du chẳng sờn


Yêu nhau soi bóng Thái Sơn
Dạo vườn hoa mộng, vuốt hờn tình rơi
Trăm năm lạc mất nửa đời
Bên bờ vô định nhặt lời thủy chung !


Vivi
Norway 12.1/2011

Được bạn: vdn 13.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nửa đời thủy chung"