lethutrang

MIỀN NHỚ


Nửa đêm thao thức canh dài
Nhớ ai day dứt không phai ảnh hình
Nghĩ hoài một kiếp phù sinh
Mộng liên hoàn mộng cho tình bay xa


Trăng buồn bàng bạc ánh ngà
Liễu thôi hát khúc ngân nga diễm huyền
Có nhau còn đợi thiên duyên
Bên nhau dìu bước lạc miền hoan ca


Trở mình niềm nhớ mặn mà
Bâng khuâng dệt cả ngàn hoa thắm màu
Mai sau nếu có cơ cầu
Chữ tình xin vẹn nhớ nhau muôn đời


lethutrang

Được bạn: vdn 31.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MIỀN NHỚ"