Nguyệt Hạ

Đường Xưa


Tình cờ em đi lại con đường cũ
Nhớ thật nhiều những buổi bước chung đôi
Ngắm trăng sao mình nói chuyện trên trời
Vận xuống đất vào trong tim hai đứa


Nhờ mây trời dệt nên mảnh tình xưa
Sao giăng lưới đưa em anh vào mộng
Mượn tinh tú kết thành chuỗi nhớ mong
Thề hẹn giữ kiếp này sang kiếp khác


Có ngờ đâu sao trời có lúc bạc
Mộng ước nào tan vỡ tựa mây bay
Khóc tình mình như đang giữa cơn say
Tỉnh làm gì để thấy hồn trống vắng


Chuyện xưa rồi, chuyện đã lâu lâu lắm
Muốn quên đi nhưng không xóa được câu thề
Vẫn nhớ nhung dù biết rất ê chề
Thương số kiếp một đời mơ mộng hảo


Anh nơi đó có còn ngắm trăng sao
Có còn nhớ ngày nao mình chung bước
Em nơi đây vẫn mơ cầu Ô thước
Mong một lần gặp lại, một lần thôi...


Nguyệt Hạ

Được bạn: vdn 18.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đường Xưa"