Vivi

Hạt nắng kết sầu


Đồi tuyết phơi mình hong nắng gió
Bên vầng mây bạc đứng bơ vơ
Có gã lìa quê buồn cố Quốc
Vắt sầu hoa tuyết liệm hồn thơ


Xin gửi nỗi lòng theo hạt nắng
Mang về bên ấy những yêu thương
Bao mùa tuyết đổ tình xa vắng
Dệt sợi tương tư thấm đoạn trường


Gom hạt nắng đông soi mắt đợi
Nụ hoa nhân ái thắm non sông
Người yêu hỡi ! Cố hương chờ đó
Chớp lửa hương yêu mây đỏ hồng


Hạt nắng kết sầu chân viễn xứ
Trải dài chuỗi nhớ bước lìa quê
Nhặt hoa tuyết vỡ hoài hương tận
Quê Mẹ cài tang đón bước về !


Vivi
Norway 8.12/2010

Được bạn: vdn 9.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạt nắng kết sầu"