Vivi

Lệ lìa quê

Lệ khờ lạc bước giữa đêm mơ
Nhớ ai thơ thẩn dáng bơ phờ
Như gã hoài hương sầu cố xứ
Âm thầm uống cạn nỗi bơ vơ
Ngẫm đời lìa tổ tựa đường mây
Mang thân lưu lạc xót thương bầy
Vận số tha hương hong mắt đợi
Mảnh tình hoang dại xây mồ xây
Thấp thoáng rừng mơ vắt lệ chờ
Hai tay buông bỏ kiếp hoa khờ
Vớt bóng hoài hương hàn kỷ niệm
Gửi về đất tổ những vần thơ
Bước chân lưu dấu lạc đêm sâu
Khắc mối tình câm tóc bạc mầu
Cúi hôn đất khách buồn quê Mẹ
Mỗi bước lìa quê mỗi bước sầu !
Vivi
Norway 03.12/2010

Được bạn: vdn 4.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lệ lìa quê"