Vivi

Chiều thu lại nhớ

Chiều buồn gió nhẹ lá vàng bay
Rớt mặt hồ thu em có hay
Bên ấy bây giờ say giấc ngủ
Một giấc êm đềm hay đắng cay
Anh ở bên này nhớ bên kia
Chiều thu chiếc lá vội chia lìa
Hà Nội đang thu trời nắng ấm
Hay là mưa bão, gió lê thê
Nếu biết thu này lại gặp em
Nếu biết tình thu gió chẳng êm
Thao thức mình anh ôm gối mộng
Mộng lỡ tương tư đêm nối đêm
Nhìn lá vàng bay lại nhớ nhiều
Hiên thu cô quạnh cảnh buồn thiu
Ví như đổi được thời gian mộng
Đổi cả đời anh một tiếng yêu
Nhớ quá thầm thương một bóng hình
Đẹp tựa hồ thu đôi mắt xinh
Từng con sóng nhớ tràn nhung nhớ
Anh chỉ nói yêu, em chớ tin !
Vivi
Norway 15.10/2010

Được bạn: vdn 30.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiều thu lại nhớ"