Sương Anh

Ngày Lễ Nhớ Cha

Ngày mai là ngày lễ Cha
Lòng con đau thắt như là kim châm
Tình cha xa cách bao năm
Nhưng mà kỷ niệm mãi nằm trong tim
Với cha mãi là cánh chim
"Thiên Nga bé bỏng"...chẳng quên bao giờ
Xa rồi...xa lắc ...xa lơ...
Bóng cha nay đã mịt mờ tăm hơi
Bỏ con bên cạnh cuộc đời
Bơ vơ với một kiếp người trầm luân
Cha là cả một trời Xuân
Chừ cha vắng bóng tình thân chẳng còn
Nhân ngày lễ cha xin con
Nén tâm hương thắp tỏ lòng nhớ cha

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 20.6.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày Lễ Nhớ Cha"