Sương Anh

Bài Thơ Tình Trên Lá

Trên tay cầm chiếc lá
Muốn viết một bài thơ
Gởi cho người xa lạ
Mà tim nhớ vô bờ...

 

Em mỗi ngày muốn viết
Đôi vần câu gởi anh
Bài tình thơ diễm tuyệt
Đầy những mộng mơ lành

 

Lời thơ vương cung phím
Thật lãng mạn du dương
Hồn ngất ngây chết lịm
Nơi vườn mộng thiên dường

 

Và bài tình thơ ấy
Chỉ dành riêng một người
Hôm nay và mãi mãi
Không thay đồi tình ơi!

 

Bài thơ ghi trên lá
Em vẫn viết hàng ngày
Thu Đông rồi Xuân Hạ
Tình mãi hoài đắm say

 

Từng mỗi bài thơ nhỏ
Em xâu thành chuỗi mơ
Thả về anh bên nớ
Thành quà tặng bất ngờ...

 

Mong tình chung một cõi
Chỉ riêng đôi chúng ta
Hai mảnh đời chung lối
Tình trăm năm mặn mà

Sương Anh

Được bạn: vdn 20.6.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Tình Trên Lá"