Sương Anh

Dòng Sông Xưa...

 
Sông Seine vẫn thế ngàn năm
Một dòng trôi chảy âm thầm lặng yên
Buồn vui hay nhũng ưu phiền
Đố ai nào biết niềm riêng ôm lòng
 
Biển đời rộng lớn mênh mông
Bao thuyền tắp bến vẫn không đổi dời
Nhũng cánh thư rất ngọt lời
Nhưng rồi...cũng thế...tình đời...khó hay!
 
Seine nay vẫn thế từng ngày
Dẫu mai sau cũng chẳng thay tim mình
Lỡ đeo gánh nặng ân tình
Nén lòng giấu giữ làm thinh không màng
 
Nhìn người quay bước...hoang mang
Lòng đau như cắt hai hàng lệ rơi
Đành mang tiếng bạc như vôi
Cho người thanh thản...quên tôi...dễ dàng...
 
Hỡi trăng đang sáng trên ngàn
Có hay tôi khóc...lệ tràn ngập sông
Nén đau khép lại tim lòng
Tình ơi xin hãy... quên dòng sông xưa...
 

Được bạn: HB 12.03.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dòng Sông Xưa..."