Sương Anh

Đón NhậnĐón Nhận
 

Thương sao lời nói êm êm
Câu ca dao hát ngọt mềm trên môi

 

Em chờ anh tặng lâu rồi
Nay vưà đón nhận bồi hồi làm sao

 

Ầu ơ...khúc hát ca dao
Mẹ ru khôn lớn...nay vào tay anh

 

Ví dầu...tình thắm duyên lành
Kiệu hoa đưa đón...theo anh...về nhà

 

Trầu cay vôi tẩm mặn mà
Làm hồn say khướt hay là...tại ai?

 

Bắt đền sao để nhớ hoài
Bởi câu lục bát...đêm ngày mơ hoa

 

Sương Anh

Được bạn: nguyendo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đón Nhận"