Sương Anh

THU TRỞ VỀ 
Lại một muà thu nưã trở về đây
Vàng lá thu bay trên đường phố cũ
Khi thu ra đi lòng tôi cứ ngỡ...
Thôi hết rồi, xa lắc quá tầm tay...
 
Nơi bờ Seine tôi đứng đợi bao ngày
Từ hạ cũ ngóng sang muà thu tới
Biết em có nghe hồn tôi réo gọi
Hãy về đi thu hỡi...có hay không?
 
Nghe đâu đây vang vọng gót chân hồng
Vội vã ra đón lòng mừng khôn tả
Có phải em về từ sau muà hạ
Bỏ ra đi để phiến đá đợi chờ
 
Thu trở về làm sống dậy hồn thơ
Đã bao lâu hững hờ nằm yên ngủ
Này thu ơi...hỡi muà thu quyến rũ
Hoa cúc vàng hớn hở đón em sang
 

Được bạn: HB 26.12.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THU TRỞ VỀ"