Miên Du Đalạt

Cali Sầu Đông nhớ Đàlạt


Cali chớm lạnh buổi đầu Đông
Mưa gió se se buốt giá lòng
Một chút lửa hồng xin sưởi ấm
Tình người viễn xứ vẫn hoài mongNhớ xưa Đàlạt sương rơi lạnh
Tượng núi Lâm Viên một bóng nằm
Lấp lánh Xuân Hương hồ gợn sóng
Chờ ai Than Thở khóc trăm nămHỏi em còn nhớ mùa Đông cũ
Chung bước bên nhau, bước ngại ngần
Ứớc ao hôn được bờ môi thắm
Vụng về, anh vội... bỗng ăn năn!Đà-Lạt mơ hoài trong giọt nhớ
Ca-li khắc khoải bởi chung tình
Đông sầu cây lá trơ trong gío
Lẻ bóng ta buồn đêm Giáng Sinh
Miên Du-Dalat

Được bạn: Thanh Vân 24/12/09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cali Sầu Đông nhớ Đàlạt"