Miên Du Đalạt

Phải chi ...tôi được em yêu
như cây có lá,
như trời có mây
phải chi ...
ta được sum vầy
như thuyền có biển,
như rừng có cây,
phải chi ...
em hiểu lòng này
tình ơi! ...
Ừ em là kẻ tôi yêu
chứ em đâu phải ít nhiều yêu tôi!?
thôi thì sao cũng thế thôi
không yêu cũng được,
lỡ rồi,
kiếp sau ...!
kiếp sau nếu có yêu nhau
thì xin yêu trọn như trầu ôm cau .!
phải chi ...
ta được yêu nhau
thì xin yêu trọn như trầu ôm cau
tình ơi ...Miên Du Đalạt


Được bạn: Thanh Vân 8/12/09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phải chi ..."