Sương Anh

Lá Thu Vàng


 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẩng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 

Được bạn: HB 07.11.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lá Thu Vàng"