Sương Anh

Một Trời Thương Nhớ, Một Trời Mơ


 
Đáp bài Một trời mơ của Nguyên Đỗ


Một trời thương nhớ, một trời mơ
Nhớ quá đi thôi, nhớ dại khờ
Dẫu biết xa nhau trong thoáng chốc
Thế mà nỗi nhớ trĩu hồn thơ
 
Kiếp này gặp gỡ rồi yêu nhau
Có lẽ thiên duyên tự thuở đầu
Chưa chạm má môi mà cảm thấy
Tình thâm nào khác chuyện trầu cau
 
Nhớ ai đến nỗi quên cầu kinh
Tràng hạt rời tay mới giật mình
Nhang đốt đã tàn hồn chưả tỉnh
Trơ người dưới ngọn nến lung linh
 
Nhớ thương thương nhớ cứ vây quanh
Tâm trí luôn ươm những mộng lành
Năm chỉ một lần thôi cũng đủ
Như tình Ngưu Chức mãi thiên thanh
 

Được bạn: HB 18.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một Trời Thương Nhớ, Một Trời Mơ"