Sương Anh

Nếu Vắng Mẹ


 
Nếu vắng mẹ lòng con buồn bã lắm!
Như cây khô thiếu nước héo hắt sầu
Xin mẹ đừng rời bỏ con đi đâu
Dẫu một phút cũng xin đừng mẹ nhé!
 
Nếu vắng mẹ lòng con buồn quạnh quẽ
Đời đông người càng cô lẻ tình thân
Vắng mẹ rồi ai dìu bước đỡ nâng?
Hồn con trẻ bần thần đau khôn tả
 
Nếu vắng mẹ đời con như chiếc lá
Thiếu nắng tươi tàn tạ rớt ven đường
Trẻ mồ côi đời có mấy ai thương?
Xin mẹ nhé! luôn bên con mãi mãi...
 
Nguyện mỗi ngày cầu an cho mẹ đấy
Được khoẻ hơn sống mãi với con thơ
Để cho con có chỗ tưạ nương nhờ
Mẹ là đuốc soi đường con đêm tối
 

Được bạn: HB 03.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu Vắng Mẹ"