Sương Anh

Một Thoáng Thôi...

 
Một thoáng thôi đã thấy lòng vui lắm
Có hẹn đâu mà vẫn được gặp nhau
Anh bảo: kiếp trước còn nợ miếng trầu
Nên đời này hẹn muà cau trổ trái
 
Một thoáng thôi vẫn thấy lòng ấm lại
Ngồi bên nhau cùng ngậm trái yêu thương
Ai bảo là xa cách một đại dương
Gần lắm chứ khi đường tình chung lối
 
Một thoáng thôi quên đời đang diệu vợi
Hồn dìu hồn đi tới khoảng trời xanh
Ở nơi đó một không gian yên lành
Có suối reo, trăng thanh...chờ ta đó!
 
Một thoáng thôi thấy mình trên đồi cỏ
Lòng hân hoan niềm nở đón tình mơ
Đã bao ngày cứ vương vấn đợi chờ
Nay được gặp dù chỉ là một thoáng...
 

Được bạn: HB 17.07.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một Thoáng Thôi..."