Sương Anh

Tình Bơ Vơ
 
Cánh nhạn bơ vơ giưã tối đông
Tìm đâu chút ánh nắng tươi hồng
Đêm hoang vắng vẻ sương khuya lạnh
Xứ lạ ồn ào thân thích không
Chốn cũ người buồn vì ngóng đợi
Nơi đây liễu uá bởi hoài mong
Lòng em cháy bỏng vì khao khát
Biết tưạ vào ai đỡ tủi lòng

 

Được bạn: HB 26.05.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Bơ Vơ"