Vivi

Tưởng niệm

Lệ đốt đèn tâm hiu hắt
Từ tim máu vắt khấn cầu
Mồ hoang u uất rừng sâu
Khải hoàn cung thỉnh giải sầu đăng quang
Vivi
Nauy 29.4/2009
Ngày tháng không quên
Đêm nay chong ngọn đèn sầu nhớ
Bạn đời tri kỷ hứng phong ba
Hai chín tháng tư, ngày giã biệt
Bỏ kiếp đời này, bỏ lại ta
Nấm mộ hoang sơ chiều hôm đó
Mây trời buồn rũ lệ sa mưa
Chít mảnh khăn tang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa
Buồn quá đêm nay ngồi thao thức
Nhấp chén đoạn trường buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi ta mãi ghi
Lời thề dang dở nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình Non Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca
Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta đày đọa xích cùm gông
Hai chín tháng tư, ôi chẳng nhẹ
Thiên thu vẫn nhớ, mãi chờ trông !
Vivi
Nauy 29.4/2009

Được bạn: vdn 29.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tưởng niệm"