Sương Anh

HOÀ NHỊP YÊU THƯƠNG


Đông qua nay lại Xuân sang
Bốn muà cứ thế nhẹ nhàng trôi qua
Riêng tình em vẫn đậm đà
Dòng Seine mãi nhớ về Cali tình
 
Hỡi người những cánh thư xinh
Có còn giữ lại làm tin trong đời
Nhớ ai ngày tháng không vơi
Có bao nhiêu chữ dệt lời thơ yêu
 
Thương thương nhớ nhớ rất nhiều
Nhưng xa xôi quá hồn yêu lặng lờ
Chiều chiều ra đứng bến mơ
Trông về bên ấy thẩn thờ lòng em
 
Rượu thơ chuốc đến say mèm
Chữ câu nghiêng ngã còn thèm uống thêm
Nguyệt ơi hãy đến bên thềm
Cùng ta cạn chén chờ đêm chóng tàn
 
Seine nhớ Cali vô vàn...
Bên nhau cảm thấy trần gian diệu thường
Chúng mình hoà nhịp yêu thương
Cùng nhau dìu đến thiên đường tình yêu 
 

Được bạn: HB 15.04.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HOÀ NHỊP YÊU THƯƠNG"