Sương Anh

Nhớ Mãi Việt Nam

Làm sao quên được giống nòi
Từ khi còn nhỏ trong nôi Mẹ rằng:

 

"Này con có biết hay chăng?
Việt nam ta đó vĩnh hằng không thay

Hình cong chữ S là đây
Tay cầm bút viết thế này con ơi!"

 

Qua bao thế sự đổi đời
Nay đành gạt lệ xa rời quê hương

Đi đâu cũng nhớ cũng thương
Hướng về Quê Việt dặm trường cách xa


Bao tình thương mến đậm đà
Dạy cho các cháu ngợi ca quê mình
Muà Xuân nắng ấm đẹp xinh
Giưã trời đất Pháp linh đình cờ bay


Xe hoa biểu diễn suốt ngày
Đơàn người dân Việt đan tay diễn hành
Hai Bà lộng lẫy uy danh
Cưỡi voi xuất trận để giành non sông


Làm con dân tộc Lac Hồng
Dù xa tổ quốc vẫn không quên ngày
Hàng năm mồng Sáu tháng Hai
Hay ngày giỗ Tổ sum vầy bên nhau


Việt Nam nhớ mãi trong đầu

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 5.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Mãi Việt Nam"