Vivi

Núi hận tháng tư

Núi hận tháng tư khắc khoải
Đỉnh sầu quằn quại thiên thu
Ngậm đắng tháng tư soi núi hận
Mây chiều buồn rũ bước ly hương
Nhìn về cố xứ sầu vô tận
Lạc mất hương yêu, lệ đoạn trường
Đầu súng tháng tư tang trắng phủ
Giữa trời khói lửa đứng bơ vơ
Tiếng Quốc tương tư thầm nhắn nhủ
Mang hồn Non Nước trải tình mơ
Tháng tư nội giặc mừng chúa đảng
Thảm sát dân lành lập chiến công
Tháng tư ngoại giặc lệnh treo bảng
Miền Nam nhuộm đỏ máu thành sông
Súng buông hình nhục đời tăm tối
Xó rừng hóc núi vùi thân trai
Sâu thẳm pháp trường giăng tơ rối
Chôn nợ tang bồng ngục khổ sai
Núi hận tháng tư treo đỉnh nhớ
Ba Đình bán Nước rước giặc vô
Trù dập muôn dân đời tắt thở
Giang Sơn đổ nát sạch cơ đồ !
Vivi
Norway 4.2009

Được bạn: vdn 4.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Núi hận tháng tư"