Vivi

Tiếng Quốc tháng tư

Tháng tư tiếng Quốc gọi đàn
Bên bờ sông lạnh, mây hàn đồi non
Tiếng kêu rỉ máu tim son
Đêm đen cô tịch mỏi mòn sơn khê
Dòng sông định mệnh lê thê
Mang hồn Quốc vọng tình quê lạc loài
Xót xa tang trắng ai cài
Đau lòng Quốc tủi miệt mài tháng tư
Tháng tư biển máu lệ dư
Tháng tư Xương núi, vàng hư đá sầu
Tháng tư trang sử đổi mầu
Con Hồng cháu Lạc bạc đầu Kinh kha
Quốc kêu con trẻ mất cha
Khăn sô mẹ chít nhạt nhoà sông tương
Nhà niêm bảng đỏ đoạn trường
Bàn thờ Tiên Tổ bình hương bụi mờ
Tiếng Quốc than, núi bạc phơ
Bút nghiêng mực đổ, trẻ thơ vắng trường
Đốt sách vở, chôn tình thương
Cội nguồn vứt bỏ đỏ đường tháng tư !
Vivi
Norway 02.4.2008

Được bạn: vdn 25.3.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quốc tháng tư"