Sương Anh

Xuân Viễn Xứ

Xuân về trên xứ lạ muà Đông
Chất ngất trong tim nỗi quặng lòng
Tuyết trắng rơi đầy thay xác pháo
Chào mừng năm mới...hỏi vui không?!

 
Mông mênh bát ngát cảnh trời mây
Nhớ đến quê xưa mắt lệ đầy
Phố chợ Bolsa nơi Mỹ quốc
Quận Mười Ba Pháp...sao bằng đây?!

 
Bánh chưng bánh tét kiệu dưa hành
Mâm cỗ xôi chè cây trái xanh
Đưa rước Ông Bà về dự Tết
Bàn thờ nhang khói...mắt long lanh

 
Bây giờ đã lạc bến còn đâu?
Năm mới trời Tây viễn xứ sầu
Chén rượu đầu năm nào dám uống
Xuân về vẫn "cuốc bẩm cày sâu"...

Sương Anh

Được bạn: vdn 19.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân Viễn Xứ"