Vivi

Ngàn năm hóa đá

Tổ Quốc bạc màu son sắt
Lạc Hồng cạn vắt vàng phai
Sông Núi lạc loài chao ngả
Oan tình lả chả lệ rơi
Trăng chiều lẻ bóng chơi vơi
Soi bờ cố xứ dòng đời trắng đen
Mờ tỏ bóng đèn mạt lộ
Mặt sầu đáy mộ Giang Sơn
Đêm sâu ai oán chập chờn
Vỗ về giấc ngủ nỗi hờn lưu vong
Mẹ Việt thầm đong hơi thở
Nhặt tình dang dở năm nao
Xót xa tiếng quốc gầy hao
Đầy trang bi sử, cúi chào thế nhân
Khép mở phù vân trước ngõ
Cung son chối bỏ tâm mù
Giống nòi rã cánh viễn du
Ngàn năm hóa đá, dòng thu kết sầu !
Vivi
Nauy 10.12.2008

Được bạn: vdn 12.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngàn năm hóa đá"