Sương Anh

Paris Ấm Tình Quê Mẹ


Paris bắt đầu muà Đông giá
Tuyết đã về trắng xoá khắp nơi
Em lạnh lắm ở một góc trời
Nay hồn ấm nhờ lời han hỏi
Bởi vì anh xa tầm tay với
Thiếu vắng tình lạnh tới tâm can
Nếu có anh tuyết phủ ngút ngàn
Cũng không làm em run vì lạnh
Gant, manteau dày làm sao sánh
Tay nắm tay sưởi ấm cho nhau
Nhìn chỗ nào cũng trắng một màu
Tuyết rơi báo hiệu muà NOEL đến
Lời chăm sóc nghe đầy trìu mến
Thấy ấm lòng lữ khách viễn phương
Dạo phố muà Đông tuyết ngập đường
Mà hồn ngỡ...mình đang Quê Mẹ
 

Được bạn: HB 26.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Paris Ấm Tình Quê Mẹ"