Sương Anh

BÌNH AN ANH NHÉ!


 
Bình an anh nhé!
Giấc đêm sâu...
Mơ thấy tình yêu rất nhiệm mầu
Trời đất khiến xui mình gặp gỡ
Lẽ nào ngăn cách...không! không đâu!
 
Bình an anh nhé!
Ngủ ngoan đi...
Khép mắt tìm nhau đêm diệu kỳ
Tim đập nhịp nhàng hơi thở nhẹ
Đôi hồn quấn quít chẳng phân ly
 
Bình an anh nhé!
Ngủ cho say...
Tay giữ trong tay xiết chặt này
Đừng thả kẻo tình rơi mộng vỡ
Cùng nhau chấp cánh vút trời mây...
 
Bình an anh nhé!
Giấc mơ hoa...
Có thấy không anh, dưới nắng ngà
Đôi cánh thiên thần đang đón đợi
Dìu nhau say vũ khúc: Tình Ca 
 

Được bạn: HB 28.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÌNH AN ANH NHÉ!"