Sương Anh

Thu Cảm


 
Mây bay gió thổi cánh chim đi
Tan tác cành khô khóc biệt ly
U uẩn lòng buồn nhưng biếng nói
Lặng nghe cây lá đang thầm thì
 
Ngoài kia vạn vật đổi thay mầu
Sắc lá hoe vàng, tím, đỏ, nâu
Rặng liễu cong đưa cành trước gió
Mắt nhoà vì tóc...hay thu sầu...?!
 
Lòng nghe rét mướt dạ bâng khuâng
Càng lúc muà thu càng đến gần
Một chút nắng hồng nay khó kiếm
Thu vàng, lá rụng rơi đầy sân
 

Được bạn: HB 22.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu Cảm"