Sương Anh

Mười Ngón Tay Đan

 
Cầm sợi len bé xíu trên đôi tay
Em mười ngón đong đưa kim qua lại
Những mũi len ghép vào nhau mãi mãi
Thành chiếc khăn choàng quấn cổ xinh xinh
 
Mười ngón tay đan dệt chiếc áo tình
Ngón tay này quấn sợi len xiết chặt
Ngón kia cầm que kim đan thoăn thoắt
Ngón nọ quấn vòng cột mối tơ duyên
 
Bên dòng suối nhỏ nước chảy êm hiền
Những ngón tay khẽ tìm nhau quấn quít
Tay đan chặt thay lời yêu tha thiết
Mười ngón tay chung dệt giấc mơ đời
 
Và đôi tay sẽ vĩnh viễn không rời
Ngón đan ngón dìu đến trời hạnh phúc
Vòng tay khăng khít khép đôi bờ ngực
Trao cho nhau những nồng ấm yêu thương
 

Được bạn: HB 22.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mười Ngón Tay Đan"