Vivi

Lìa quê lạc mẹ


 

Con biết bây giờ mẹ chẳng vui
Ngóng trời viễn xứ lệ khôn nguôi
Bao năm ly biệt chưa gặp lại
Đếm bước thời gian dạ ngậm ngùi

Con biết quê nhà mưa bão nhiều
Ao sen nước lũ cuốn hương yêu
Từng đêm mẹ niệm tình nhân ái
Mơ bóng con về gió hắt hiu

Mẹ ơi ! Bom lửa phủ triền miên
Hoà bình tù tội chẳng bình yên
Thân con phiêu bạt đời trôi nổi
Lìa tổ xa quê lạc mẹ hiền

Con biết bây giờ tuổi mẹ cao
Không con hầu hạ ngọn đèn hao
Mỗi lần nghĩ đến sầu u uẩn
Nát trái tim son vỡ máu đào !


Nauy 18.8.2008

Được bạn: HB 22.08.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lìa quê lạc mẹ"