Vivi

Nhặt sầu nắng hạ


 

Vạt nắng vọng về cố xứ
Bên đồi lữ thứ chim di
Bơ vơ một gã tình si
Nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào

Lá nhớ xanh xao đỉnh núi
Rớt vài sợi tủi hàn sương
Tiếng ve nửa khúc đoạn trường
Cài lên xác phượng sân trường xót xa

Từ buổi tan gia lạc tổ
Quê nghèo lệ đổ tình rơi
Xứ người ta đếm dấu đời
Gom tia nắng hạ, vắt lời cố tri

Sông Núi hàn vi lận đận
Xoay đời sử hận từng trang
Nốc sầu tiếng Quốc thở than
Uất nghe ai oán miên man canh trường

Nắng hạ rớt vườn sỏi đá
Bạc đầu khách lạ lìa quê
Trường xưa nát cánh phượng thề
Liệm hồn cố Quốc treo bờ trăng non !

Nauy 16.6.2008

Được bạn: HB 22.08.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhặt sầu nắng hạ"